top of page

Onze Features

​De features van Sfinx spelen een cruciale rol bij het vormgeven van de betekenis en impact ervan op beveiliging, efficiëntie en gebruikerservaring.

Het belang van onze features ligt in het vermogen om de beveiliging te verbeteren, de activiteiten te stroomlijnen en de meest gebruiksvriendelijke ervaring te bieden.

smart lock icon

Sleutelloze toegang

Sleutelloze toegang, een fundamentele feature, elimineert de kwetsbaarheden die gepaard gaan met fysieke sleutels, waardoor het risico op ongeautoriseerde toegang als gevolg van verloren of gestolen sleutels wordt verminderd. Dit verbetert de veiligheid door een betrouwbaardere manier van toegangscontrole te bieden.

Security icon

Security first

Beveiliging is van cruciaal belang op ons platform. Het is een fundamenteel element in de effectiviteit en betrouwbaarheid van het gehele toegangscontrolesysteem. We hebben de modernste technologie geïmplementeerd en betrouwbare functionaliteit toegevoegd, zoals logboekregistratie, sleutelbeheer, foto's met tijdstempel, geofencing,...

access dashboards

Inzichten

Logging en het verkrijgen van inzichten is cruciaal.

Realtime monitoring en toegangslogboeken dragen bij aan verantwoordelijkheid en transparantie, waardoor beheerders toegangsactiviteiten kunnen volgen en snel kunnen reageren op eventuele beveiligingsproblemen.

Toegangslogboeken dienen als audittrail, wat essentieel is voor de naleving van de regelgeving in verschillende sectoren, en draagt bij aan de verantwoordelijkheid van de gebruiker door transparantie te creëren.

Ten slotte biedt loggen waardevolle operationele inzichten door patronen van toegang en bezetting bloot te leggen. Deze informatie kan worden gebruikt om de algehele operationele efficiëntie te optimaliseren.

access permissions

Sleutel & rechten beheer

Toegangscontrole op afstand wordt steeds belangrijker in onze geconnecteerde wereld, waardoor beheerders de toegangsrechten overal kunnen beheren. Deze functie vergroot niet alleen het gemak, maar maakt het ook mogelijk om snel te reageren op veranderende omstandigheden, zoals het verlenen van tijdelijke toegang aan dienstverleners of zorgverleners.

Aanpasbare machtigingen zijn essentieel voor het afstemmen van de toegang op specifieke individuen of groepen, zodat ruimtes veilig blijven en tegelijkertijd tegemoet wordt gekomen aan de uiteenlopende behoeften van gebruikers.

Communication visual

Communicatie

​Communicatie- en chatfunctionaliteit spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de algehele effectiviteit en gebruikerservaring.

Het biedt de mogelijkheid voor realtime en gepersonaliseerde ondersteuning, hulp op afstand, waarschuwingen en feedback. Bovendien kan het ook waardevolle informatie opleveren en onzekerheden of kleine incidenten voorkomen.

API key

Integraties

​Integratiemogelijkheden met andere slimme systemen stroomlijnen de activiteiten. Integreer Sfinx in uw dagelijkse activiteiten en integreer onze technologie in uw huidige technologiestack.

Automatiseer bepaalde taken, zoals gepland vergrendelen en ontgrendelen, of het licht of de verwarming automatisch uitschakelen wanneer iemand het huis verlaat.

bottom of page