top of page

Thuiszorg

Home Care
Home Care

In de steeds evoluerende wereld van de thuiszorg biedt de toekomst veelbelovende transformaties. Terwijl we omgaan met de demografische verschuiving naar een vergrijzende bevolking en een toenemende vraag naar gepersonaliseerde thuiszorg, wordt de behoefte aan efficiëntie, veiligheid en verbeterde relaties tussen zorgverlener en cliënt belangrijker dan ooit.

Momenteel wordt de thuiszorg geconfronteerd met obstakels zoals het garanderen van tijdige toegang voor zorgverleners, het beveiligen van huizen tegen ongeoorloofde toegang en het optimaliseren van de dienstverlening.

Slim toegangsbeheer komt naar voren als een baken van oplossingen en biedt naadloze, technologiegedreven verbeteringen om deze uitdagingen te overwinnen. Slim toegangsbeheer stroomlijnt niet alleen de activiteiten, maar bevordert ook een gevoel van vertrouwen en veiligheid voor zowel zorgverleners als cliënten.

In deze beoogde toekomst wordt slim toegangsbeheer een integraal onderdeel van een holistische thuiszorgstrategie, waardoor realtime monitoring, datagestuurde inzichten en een flexibel responssysteem mogelijk zijn. Door de huidige uitdagingen direct aan te pakken, maken we de weg vrij voor een thuiszorgervaring die niet alleen efficiënt en veilig is, maar ook diep afgestemd is op de veranderende behoeften en verwachtingen van degenen die we dienen.

POC (Proof of concept) (41).png

Wat we
aanbieden

01

Beveiliging

Met Sfinx kunnen thuiszorgaanbieders veilig toegang krijgen tot de woning van de cliënt. Hierdoor wordt de veiligheid van zowel de zorgverlener als de cliënt gewaarborgd. Thuiszorgdiensten kunnen specifieke toegangsrechten toewijzen aan verschillende zorgverleners op basis van hun taken en schema's. Hierdoor wordt gegarandeerd dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot de woning.

03

Convenience

Met Sfinx hebben thuiszorgaanbieders flexibele toegang tot de woning, ook als de cliënt niet thuis is of de deur niet kan openen. Dit kan handig zijn bij geplande bezoeken en vooral in noodsituaties.

05

Slimme integraties

Door Sfinx te integreren met andere thuiszorgtechnologieën, zoals gezondheidsmonitors, noodoproepsystemen, videoconferenties of andere communicatiesystemen, kan een holistische benadering van de zorg mogelijk worden gemaakt.

02

Efficiëntie & tijdregistratie

Sfinx maakt de in- en uitstroom van zorgaanbieders efficiënter. Elektronische sloten met digitale sleutels kunnen bijvoorbeeld het gedoe met fysieke sleutels verminderen en het proces versnellen. Thuiszorgorganisaties kunnen de urenregistratie van hun personeel nauwkeurig bijhouden. Voor zowel de zorgaanbieder als de organisatie is het van belang om de geleverde diensten te monitoren en te factureren.

04

Monitoring

Sfinx kan meldingen genereren wanneer een zorgverlener arriveert of vertrekt. Hierdoor kan de thuiszorgorganisatie de dienstverlening monitoren en eventuele problemen snel aanpakken.

06

Kwaliteit

Het bieden van hoogwaardige dienstverlening is voor thuiszorgorganisaties van cruciaal belang. Sfinx maakt een holistische aanpak mogelijk om kwaliteit van leven te bieden, de onafhankelijkheid te bevorderen en de druk op het gezondheidszorgsysteem te verminderen.  

Een toekomst waarin... 
de juiste persoon op het juiste moment binnenkomt,
met het aanbieden van de juiste & optimale verzorging.

Ontwerp zonder titel (60).png
Nursery

Verpleging

Patient Transport

Ziekenvervoer

Meal Delivery

Maaltijden aan huis

Ontwerp zonder titel (60).png
Caregivers

fysiotherapeut, artsen,...

5.png

Medicatie levering

household icon

Huishoudelijke hulp

Slim toegangsbeheer gaat niet alleen over het openen van deuren;
het gaat over het openen van harten.
Het omarmen van innovatieve oplossingen zorgt ervoor dat onze zorgverleners zich kunnen concentreren op wat het belangrijkst is – het bieden van meelevende zorg – terwijl de hoogste normen van veiligheid en efficiëntie bij onze cliënten thuis worden gehandhaafd
bottom of page