top of page

Slim toegangsbeheer in de thuiszorg.

De marginale winsttheorie


Short rental house

Ik trap een paar open deuren in. De vergrijzing van de bevolking vormt een wereldwijd probleem!


Langer thuis blijven wonen is geen keuze maar een verplichting.


Tegen 2030 zullen in België 1,6 miljoen mensen ouder zijn dan 65 jaar. Gelukkig heeft niet iedereen hulp nodig... Maar het betekent ook dat de huidige zorgverleners de arbeidsmarkt zullen verlaten. De uitdagingen zullen enorm zijn


Daarnaast moeten mensen de ziekenhuizen eerder verlaten. In België is besloten dat er 200.000 extra operaties zullen worden toegevoegd aan de lijst van operaties zonder overnachting in het ziekenhuis.


Dit betekent dat de druk op de thuiszorg enorm zal toenemen.


De marginale winsttheorie


Volg mij in mijn berekening van de marginale winsten.

Ik heb enkele telefoontjes gehad met zorgverleners en zij vertelden me dat ze tussen de 15 en 30 bezoeken per dag hebben, met een gemiddelde tijd van 15 tot 20 minuten. Ze staan gemiddeld 2 – 5 minuten bij de voordeur.

Sommigen van hen hebben een sleutelkastje, maar zelfs dan duurt het ongeveer 3 minuten omdat ze het moeten vinden, de code moeten zoeken, het sleutelkastje moeten openen, de deur moeten openen,...  (en we houden geen rekening met de verloren tijd van sleutel terugleggen)


Wat als we de tijd konden verlagen tot bijna 0?


Dit zou een gemiddelde winst van 45 minuten per dag per zorgverlener betekenen.


Wat kan een zorgverlener met 45 minuten?

  • Besteden aan bezoeken van hogere kwaliteit

  • 2/3 extra bezoeken per dag

  • Meer en betere communicatie met andere zorgverleners

  • Extra gezondheidsmonitoring

  • ...


Hoe besparen we de 45 minuten?


Door gebruik te maken van SPAM, een ‘Smart Physical Access Management’-platform.


Je kunt elk slim slot installeren en koppelen aan Sfinx.


👉 Via de Sfinx applicatie kan toegang worden verleend aan een serviceorganisatie.

👉 De serviceorganisatie beschikt over een beheerportaal om het toegangsbeheer zo efficiënt mogelijk te organiseren.

👉 De zorgverlener kan zonder tussenkomst van de patiënt of mantelzorger de woning van de patiënt betreden.

👉 Dit alles op een gemakkelijke en veilige manier met respect voor de autonomie van de patiënt.
Sfinx verandert het spel in de thuiszorg en maakt toegang eenvoudig en stressvrij. Serviceorganisaties besparen kostbare tijd, terwijl patiënten een zorgeloze en meer persoonlijke ervaring krijgen.

Comments


​Ontdek wat Sfinx u kan bieden!

Meer over Sfinx

Mis nooit meer een update

Thanks for submitting!

bottom of page